Seminarium nt. sytuacji osób zatrzymanych z dysfunkcjami psychicznymi

Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował 23 września seminarium dotyczące sytuacji osób zatrzymanych przez Policję, a przejawiających dysfunkcje psychiczne. W spotkaniu uczestniczyli m.in. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak i adw. Paweł Osik z Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

W spotkaniu wzięli udział policjanci, lekarze i prawnicy.

Dr Adama Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zwrócił uwagę na znaczenie szybkiergo rozpoznania, że zatrzymana osoba wymaga szczególnego traktowania z uwagi na przejawiane dysfunkcje psychiczne. Stosowna wiedza, jaką dysponują funkcjonariusze Policji, już na wstępnym etapie sprawy może pozwolić na ocenę co do poczytalności i możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zatrzymanego – powiedział.

W trakcie dyskusji adw. Mączka-Pacholak i adw. Osik wskazywali na ważne kwestie dostępu osób z dysfunkcjami psychicznymi do pomocy prawnej po zatrzymaniu, a także na praktyczne problemy i ograniczenia związane z wyznaczeniem obrońcy z urzędu. Podnosili też potrzebę ujednolicenia praktyki lekarskiej, skupionej na identyfikacji ewentualnych dysfunkcji psychicznych u osób zatrzymanych w celu stwierdzenia, czy stan psychiczny osoby zatrzymanej pozwala jej na branie udziału w postępowaniu i prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny. Rozmawiano także o procedurach obowiązujących w szpitalach psychiatrycznych, umożliwiających korzystanie z pomocy adwokata w formie bezpośrednich konsultacji, a także o obowiązujących procedurach w zakresie dostępu do pomocy medycznej i prawnej w przypadku zatrzymania osób przejawiających dysfunkcje psychiczne. Adwokaci zwracali też uwagę na potrzeby szkolenia, także profesjonalnych pełnomocników, w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom przejawiającym dysfunkcje psychiczne.

Relacja z seminarium na stronie biura RPO (zobacz relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry