Seminarium o prawie karnym UE dla obrońców

Academy of European Law, we współpracy z ECBA i Łotewską Radą Adwokacką, zapraszają adwokatów zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w seminarium z zakresu prawa karnego Unii Europejskiej dla obrońców, szczególnie koncentrującego się na Europejskim Nakazie Aresztowania (EAW). Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r. w Rydze.

Szkolenie przeznaczone jest dla obrońców z Łotwy, Holandii, Portugalii, Szwecji i Polski. Będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy zapewniają 10 miejsc dla poszczególnych krajów.

Seminarium jest częścią ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem będzie szkolenie obrońców w europejskich sprawach karnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na praktykę obrony w sprawach europejskich nakazów aresztowania, jak i nowych środków podjętych w ramach planu działań UE na rzecz praw proceduralnych. 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

- wpływ europejskiego prawa karnego w codziennej praktyce;
-  wpływ nowych Dyrektyw w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego; prawa do informacji; oraz prawo do dostępu do adwokata w postępowaniu karnym;
- praktyczne obrony w sprawach dotyczących EAW i potencjalnych nowelizacji, w ramach proponowanej dyrektywy, w sprawie pomocy prawnej w postępowaniu z uwzględnieniem EAW.


Dla polskich uczestników rejestracja na szkolenie wynosi 125 euro i obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch i wspólny obiad. Koszty zakwaterowania w dniach 29 i 20 maja 2015 r. pokrywa organizator, natomiast koszt dojazdu do kwoty 300 euro będzie zwracany przez organizatorów na podstawie przedstawionej faktury. Jednak uczestnicy muszą zorganizować dojazd we własnym zakresie.

(Zobacz szczegóły j.ang.)

(zobacz program)

(zobacz formularz zgłoszeniowy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry