Seminarium online ICC YAF nt. mediacji w sporach COVID-19

ICC YAF zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium online, poświęconym różnym aspektom wpływu COVID-9 na spory gospodarcze: Mediating COVID-19 Disputes: Quick, low-cost, consensual – perfect tool? Seminarium odbędzie się w języku angielskim 23 września 2020, godz. 17:30.

Do udziału w semianrium zapraszani są pełnomocnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów, mediatorzy i arbitrzy.

Podczas dyskusji międzynarodowi eksperci będą przedstawiali zadany temat z perspektywy mediatora, arbitra, pełnomocnika, wewnętrznego prawnika oraz instytucji zajmującej się rozwiązywaniem sporów (w tej roli przedstawiciel organizatora – Międzynarodowej Izby Handlowej). Przewidziana jest także obszerna debata z udziałem wszystkich uczestników seminarium. Perspektywę mediatora będzie przedstawiał adw. Cezary Rogula, wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA.

Paneliści wraz z uczestnikami będą udzielali wskazówek i odpowiedzi m.in. w następujących kwestiach:

- Najczęściej występujące sprawy gospodarcze spowodowane przez pandemię

- Potrzeby podmiotów gospodarczych w rozwiązywaniu tych sporów

- Zalety i wady mediowania takich sporów

- Porównanie mediacji oraz innych form rozwiązywania sporów i postępowań hybrydowych

Formularz rejestracyjny online, pełny program i lista panelistów są dostępne na stronie: (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski