Seminarium online UIA: Informacja i dezinformacja

Seminarium internetowe UIA: „Informacja i dezinformacja” odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2021 roku.

Temat zostanie podzielony na trzy seminaria internetowe z ekspertami:

• SESJA NR 1 - Międzynarodowe przekazywanie danych
Poniedziałek, 18 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30

• SESJA NR 2 - Egzekwowanie prawa i spory sądowe
Wtorek, 19 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30

• SESJA NR 3 - Rozpatrywanie i zwalczanie niezgodnych z prawem treści w mediach społecznościowych
Środa, 20 stycznia – w godzinach od 16:00 do 17:30

Podczas seminarium eksperci rozważą podstawy prawne i regulacyjne, ale przede wszystkim praktyczne kroki, które można podjąć, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez świat, na który w coraz większym stopniu wpływ mają informacja i dezinformacja.

W czasie trzech sesji zostanie omówiony:

• zmieniający się krajobraz międzynarodowych transferów danych osobowych w wyniku decyzji Schrems II oraz późniejszych środków regulacyjnych i rządowych podejmowanych w celu rozwiązania tego problemu,

• rosnący poziom egzekwowania prawa przez organy regulacyjne, gdy organizacje nie przestrzegają obowiązującego prawa o ochronie danych, a także wzrost liczby postępowań sądowych w tym zakresie,

• oraz nielegalne treści w mediach społecznościowych i innych miejscach w przestrzeni wirtualnej, w szczególności sposób, w jaki duże firmy zajmujące się nowymi technologiami zapewniają ochronę danych i od których to firm oczekuje się, że będą nadzorować dezinformację, a same nie będą wprowadzać w błąd na platformach, które zapewniają i obsługują.

(zobacz program)


(link do rejestracji)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry