Seminarium online UIA: postępowanie w przypadku niewypłacalności po epidemii

UIA zaprasza na seminarium internetowe nt. Sposobów postępowania w przypadku niewypłacalności po erze COVID-19. Odbędzie się ono w kilku językach w terminach 23, 24 i 25 czerwca.

Seminarium odbędzie się w trzech językach według następującego harmonogramu:

- w dniu 23 czerwca 2020 roku w godz. 16:30 – 17:30 odbędzie się seminarium w języku hiszpańskim

(link do seminarium)

- w dniu 24 czerwca 2020 roku w godz. 16:30 – 17:30 odbędzie się seminarium w języku francuskim

(link do seminarium)

- w dniu 25 czerwca 2020 roku w godz. 16:30-17:30 odbędzie się seminarium w języku angielskim

(link do seminarium)


Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry