Seminarium "Rządy i siła prawa: fundament Unii Europejskiej"

Na seminarium „Rządy prawa i siła prawa: fundament Unii Europejskiej”, które odbędzie się 19 marca 2019 roku w Warszawie, zaprasza prof. dr hab. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.

Praworządność w Polsce od kilku lat znajduje się w kryzysie, czego bezpośrednim rezultatem jest pogorszenie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Kryzys ten pokazał, że wartości europejskie nie są do końca zinternalizowane w polskim dyskursie publicznym. Stan niepewności konstytucyjnej i swoistej „anarchii prawnej” są zagrożeniem dla przyszłości obywateli i państwa - podkresla organizatorka semianrium.

Zdaniem Danuty Hübner, siła rządów prawa w Polsce musi opierać się na kotwicy instytucjonalnej w postaci respektowania wspólnie stanowionego prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń TSUE, ale też na rozwijaniu świadomości na temat wartości państwa prawa dla obywateli. W ostatnich latach widzimy bardzo wyraźnie, że obywatele zaangażowani w sieć pro-demokratycznych organizacji działających na rzecz obrony praworządności tworzą dynamiczną, społeczną "siłę prawa".

Potrzebujemy rzetelnej i obiektywnej debaty na temat stanu praworządności w Polsce jako elementu naszej obecności w Unii Europejskiej oraz poszerzenia spektrum zaangażowania obywatelskiego w ochronę wartości demokratycznych.
Pragnę, aby seminarium, również dzięki udziałowi znamienitych panelistów, służyło tym celom, i stało się forum wspólnoty zbudowanej wokół szacunku dla rządów prawa. Zapraszam Państwa serdecznie! - napisała przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego.


Program seminarium:

•    9:30   – 10.15 – rejestracja
•    10:15 – 10:30 – wystąpienie profesor dr. hab. Danuty Hübner
•    10:30 – 12:00 – panel seminaryjny - uczestnicy: dr Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich), dr Borys Budka  (poseł na Sejm RP, były minister sprawiedliwości), prof. dr hab. Ewa Łętowska (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. dr hab. Marcin Matczak (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski), dr Maciej Taborowski (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
•    12:00 – 12.30 – dyskusja
•    12:30 – 13:00 – poczęstunek


Organizatorzy
Biuro Prof. dr hab. Danuty Hübner
Europejska Partia Ludowa    Partnerzy:
Archiwum Osiatyńskiego
Oko.press
MISO – Międzynarodowy Instytut Spraw Obywatelskich
Liga Warszawskich Liceów

Potwierdzenia obecności prosimy kierować na adres: biuro@danuta-huebner.pl do 15 marca 2019 roku.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski