Seminarium UIA online „70. Rocznica Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

Seminarium internetowe UIA „70. Rocznica Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” odbędzie się 17 grudnia 2020 roku w godz. 17:00 – 18:00.

Europejska Konwencja Praw Człowieka została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 roku, stając się pierwszym instrumentem prawnym, który nadał wiążący skutek prawom człowieka określonym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Seminarium będzie okazją do podróży po 70 latach istnienia Konwencji oraz do zastanowienia się nad przyszłymi wyzwaniami, szczególnie związanymi z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja: (zobacz link)

Program: (zobacz link)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry