Seminarium w Dubrowniku nt. prawa UE

Seminarium "Obwiniajcie Brukselę - Prawo UE i dystrybucyjne skutki globalizacji", odbędzie się w dniach 23-27 kwietnia 2018 roku w Dubrowniku. Organizatorem jest Wydział Prawa Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Seminarium składa się z dwóch części - wykładów wybitnych specjalistów – profesorów prawa UE i członków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz prezentacji naukowych doktorantów i młodszych pracowników naukowych.

Organizatorzy zapraszają do udziału naukowców zainteresowanych prezentacją referatu poświęconego tematyce seminarium. Kandydaci są proszeni o przesłanie zarysu pracy i CV do 31 stycznia 2018 r. na adres: jmseminar.dubrovnik@gmail.com

Propozycje prac mogą dotyczyć dziedzin skupiających się na kwestiach dotyczących ostatnich wydarzeń politycznych (w szczególności Brexit), które rzucają cień na tradycyjną narrację prawną na temat integracji UE, jako korzystną dla większości obywateli. Po pierwsze, czy prawo UE powodowało lub wzmacniało nierówności w Europie (np. w przypadku pracowników o niskich kwalifikacjach), z czego wynikają te nierówności (np. globalizacja, postęp techniczny), w jaki sposób UE może zaradzić takiej nierówności i sprawić, że pozytywne strony integracji i jej wkład w równość będą bardziej widoczne?

Przyjęci kandydaci zostaną zaproszeni do opublikowania swoich artykułów w Chorwackim Roczniku Europejskiego Prawa i Polityki.

Autorzy zaakceptowanych prac otrzymają dofinansowanie obejmujące koszty zakwaterowania w Dubrowniku. Istnieje również możliwość otrzymania grantów turystyczne, które pomogą w pokryciu kosztów podróży. (Osoby, które chcą ubiegać się o grant na podróż, proszone są o dołączenie tej prośby do swojego wniosku e-mailowego).

Składanie prac przez wybranych kandydatów: 15 kwietnia 2018 roku

Przedłożenie dokumentów do publikacji w Chorwackim Roczniku Europejskiego Prawa i Polityki: 1 czerwca 2018 roku.

Pytania dotyczące dodatkowych informacji na temat seminarium można przesyłać na adres: antonija.ivancan@pravo.hr.

Czytaj więcej: https://www.pravo.unizg.hr/EJP/jean_monnet_projekt/dubrovnik_2018

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry