SGH zaprasza na studia podyplomowe: Akademia Spółek i Akademia Energetyki

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe Akademia Spółek i Akademia Energetyki.

W 2001 r. powstały studia podyplomowe skoncentrowane na tematyce funkcjonowania spółek, skierowane zwłaszcza do absolwentów wydziałów prawa. W roku 2008 dokonano zmian, wzbogacając program o aspekty ekonomicznego funkcjonowania spółek odpowiadając na zainteresowanie zagadnieniem law and economics.

Celemtych studiów jest wzmocnienie kompetencji słuchaczy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności. Słuchacze to zwłaszcza absolwenci wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich prestiżowych uczelni. Właśnie do nich oraz do aplikantów adwokackich i radcowskich skierowana jest nasza propozycja.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: (przejdź do strony)

Studia Podyplomowe Akademia Energetyki to możliwość pozyskania wiedzy od czołowych ekspertów w dziedzinach energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, ochrony środowiska, bankowości, rynków oraz prawa na temat kluczowych czynników mających znaczenie przy planowaniu, ocenie i organizowaniu przedsięwzięć w energetyce.
Absolwenci tych studiów będą mogli realizować swoje obowiązki z większą pewnością siebie oraz będą mogli wychodzić naprzeciw nowym wyzwaniom nadchodzących czasów.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski