SGH zaprasza na Studia Podyplomowe Akademia Spółek

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prowadzi nabór na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Akademia Spółek. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.

Akademia Spółek stanowi rozwiniętą i wzbogaconą formę prowadzonych w latach 2001-2008 Studiów "Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek". Skorzystało z nich dotychczas ponad 900 słuchaczy. Program obejmuje 202 godziny dydaktyczne. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH. 

Celem programu jest wzmocnienie kompetencji  słuchaczy w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności.

Słuchacze to zwłaszcza absolwenci wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich prestiżowych uczelni. Właśnie do nich oraz do aplikantów adwokackich i radcowskich skierowana jest propozycja Akademii Spółek.

Uczestnictwo adwokatów w podyplomowych studiach "Akademia Spółek" organizowanych przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na temat studiów na stronie (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry