Skrypt do dziejów Adwokatury – materiał szkoleniowy dla aplikantów

  • Biblioteka Palestry przy Naczelnej Rady Adwokackiej zachęca aplikantów adwokackich do korzystania z materiałów szkoleniowych z zakresu historii Adwokatury.
  • Skrypt szkoleniowy w formie elektronicznej, interaktywnej, dostępny jest na stronie palestra.pl/bibliotekapalestry
  • Skrypt jest zapowiedzią podręcznika „Momenty zwrotne w dziejach Adwokatury Polskiej”, który ukaże się nakładem wydawnictwa Arche na przełomie lutego i marca  2023 r.
  • Obie pozycje – skrypt oraz podręcznik - powstały pod redakcją naukową dr. hab. Michała Gałędka.

 

Skrypt do dziejów Adwokatury dostępny jest w wersji elektronicznej - po zalogowaniu się - na stronie Palestry

 

(przejdź do strony ze Skryptem)


Zarówno skrypt, jak i sam podręcznik, opracowany został przez zespół pod kierunkiem dr. hab. Michała Gałędka.

Dr hab Michał Gałędek (prof. Uniwersytetu Gdańskiego), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historii Prawa i Przewodniczący Komisji Nauki PTHP, kierownik studiów Metodologia Badań w Naukach Prawnych UG, ekspert i kierownik projektów naukowych Narodowego Centrum Nauki w zakresie historii ustroju i prawa w XIX i XX w.

Członkowie zespołu autorów podręcznika:


dr Jacek Wałgoch, Katedra Historii Prawa UG, m.in. laureat Nagrody im. Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu samorządu terytorialnego, specjalista w zakresie ustroju Polski w okresie międzywojennym.

dr Piotr Kitowski, Katedra Historii Prawa UG, m.in. laureat Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Uphagena, speccjalista w zakresie polskiego prawa przedrozbiorowego

adw. Anna Rutkowska-Gałędek (Pomorska Izba Adwoakcka), specjalista w zakresie historii najnowszej Adwokatury.

Spis rozdziałów:

Rozdział I
Piotr Kitowski, Michał Gałędek: Adwokaci polscy do XIX w.

Rozdział II
Jacek Wałdoch: Powstanie samorządnej adwokatury w II Rzeczypospolitej

Rozdział III
Jacek Wałdoch: Po przejęciu władzy przez sanację

Rozdział IV
Michał Gałędek: PRL: Czasy fasadowego samorządu

Rozdział V
Michał Gałędek: Zjazd Poznański: formacyjny moment dla współczesnej adwokatury

Rozdział VI
Anna Rutkowska-Gałędek, Michał Gałędek: Po transformacji systemowej: wyboista droga do reformy z 1997 r.

Rozdział VII
Anna Rutkowska-Gałędek, Michał Gałędek: Otwarcie zawodów prawniczych: rewolucja 2005 roku

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski