Skuteczna skarga do ETPCz - konferencja w Strasburgu

Międzynarodowa konferencja dla prawników "Skuteczna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" w Strasburgu odbędzie się od 30 maja do 3 czerwca 2016 r. 

Konferencja jest organizowana w kilku sesjach krajowych. Są one prowadzone w językach narodowych dla uczestników z państw o najwyższej liczbie skarg wnoszonych do ETPCz (Włochy, Turcja, Polska, Rosja i Ukraina) w formie specjalnych warsztatów grupowych dla uczestników z każdego z państw z osobna. 

Program umożliwia pozyskanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie stosowania Konwencji Europejskiej na poziomie krajowym w celu uniknięcia typowych pułapek, a także świadczenia usług prawnych w tym zakresie. Sesje praktyczne dotyczą: wypełniania formularza skargi, symulacji przykładowego postępwoania, udzielania odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące aspektów proceduralnych itd. Wykładowcami  są prawnicy i sędziowie ETPCz oraz eksperci Rady Europy. 

Przez 5 lat w programie wzięło udział dwa tysiące prawników z różnych państw. Projekt został opracowany we współpracy z Dyrektoriatem Generalnym Praw Człowieka i Praworządności (GDI) Rady Europy.

Szczegółowy program, koszt uczestnictwa i formularz zgłoszeń na stronie: (zobacz stronę w j. polskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry