Specjalistyczne szkolenie z mediacji w sprawach administracyjnych – 6 kwietnia 2018

Centrum Mediacyjne przy NRA zaprasza na specjalistyczne szkolenie dla adwokatów będących mediatorami. Szkolenie poświęcone jest mediacjom w sprawach administracyjnych i odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie. 

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnienia mediacji w sprawach administracyjnych i tym samym podwyższenia umiejętności w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają zaświadczenia specjalisty ds. mediacji w sprawach administracyjnych. W ramach szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie komplet materiałów szkoleniowych oraz przygotowany na czas szkolenia catering.

Szkolenie odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w godz. 9.00-16.30 i będzie to intensywny, jednodniowy warsztat z symulacjami mediacji w sprawach administracyjnych połączony z częścią teoretyczną. 

Miejsce szkolenia – Warszawa, siedziba Naczelnej Rady Adwokackiej, ul. Świętojerska 16.

Wykładowcą i trenerem będzie Andrzej Szpor – prawnik i mediator, członek zespołu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, wykładowca na studiach podyplomowych dla mediatorów. Specjalizuje się w teorii organizacji i administracji publicznej oraz teorii prawa administracyjnego.

Koszt szkolenia: 200 zł (brutto). Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy NRA : 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149 Millenium Bank, tytułem: „Opłata za Szkolenie Centrum Mediacyjnego z Mediacji Administracyjnych 06.04.2018r. za  (imię i nazwisko uczestnika)”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Centrum Mediacyjnego: centrum.mediacji@adwokatura.pl, więcej informacji pod numerem telefonu Centrum: 22 505-25-20.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski