Sprostać wyzwaniom dla prawdziwej zmiany - seminarium 8 marca w Paryżu

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Komitet Kobiet UIA i Conseil national des barreaux (CNB) przy udziale European Bars Federation (FBE), zapraszają na jednodniowe seminarium pt. "Sprostać wyzwaniom, aby doprowadzić do prawdziwej zmiany", które odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r. w Paryżu.

Podczas czterech sesji roboczych zostaną poruszone następujące tematy:

  • uprzedzenia i stereotypy, które nadal stanowią barierę dla awansu zawodowego kobiet i podtrzymują dyskryminacyjne podejście do nich, naruszając prawo do równości w świecie pracy.
  • sytuacja kobiet na obszarach objętych wewnętrznym konfliktem zbrojnym, zwłaszcza ofiar handlu ludźmi i przemytu migrantów.
  • skuteczność istniejących przepisów w zakresie ochrony kobiet przed różnymi formami przemocy.
  • rola kobiet liderek w umacnianiu udziału kobiet w organach decyzyjnych w ramach zawodowych.


(czytaj zaproszenie)


Rejestracja udziału będzie dostępna na stronie UIA: (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry