Standardy orzecznictwa ETPCz - cykl seminariów UW

Na nowy cykl seminariów nt. "Standardy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyzwania dla polskiego wymiaru sprawiedliwości" zaprasza Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Pracownia Badania Dorobku Prawnego Rady Europy. Spotkania (po 6 wykładów) zaplanowane są na 13 maja i 14 października 2017 roku.

Wykłady adresowane są do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Ich celem jest przekazanie wiedzy na temat standardów wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod kątem stosowania ich w polskim porządku prawnym. Przewidziane jest również zapoznanie się z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw człowieka oraz dyskusja na temat wykorzystywania wyżej wymienionych źródeł prawa.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w szczególności obejmujące teksty orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.

Świadectwem ukończenia cyklu seminariów są dyplomy. Warunkiem ich otrzymania jest pełne uczestnictwo w spotkaniach.

Spotkania odbędą się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach : 13 maja i 14 października 2017 roku, w godzinach 10.00 – 16.00.

Nieobowiązkową częścią  programu będzie planowany na grudzień tygodniowy warsztat w Radzie Europy w Strasburgu, w czasie którego przewidywany jest m.in. udział (obserwacja) w rozprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz spotkania z sędziami Trybunału i pracującymi tam polskimi prawnikami. Wyjazd jest osobno płatny.

Osoby zainteresowane seminarium prosimy o przesłanie załączonej deklaracji na adres

 e-mail:  e.januszewicz@uw.edu.pl   lub na fax:  (22) 867 53 15.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca br.

Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Odpłatność za cykl seminariów wynosi 600 PLN (nie obejmuje to kosztów wyjazdu do Strasburga).

Wpłat należy dokonywać do dnia 7 kwietnia br. na konto: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Konto bankowe: 22 1160 2202 0000 0000 6084 8799

Z dopiskiem: Nazwisko uczestnika, Seminaria EKPCz 2017.

Potwierdzenie wpłaty prosze przesłać  mailem.

Ewa Januszewicz

Koordynator Projektu

(deklaracja uczestnictwa)

(informacje szczegółowe)

(wniosek o fakturę UW)

(załacznik 1)

(załacznik 2)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/