Status komornika sądowego - konferencja w Sejmie 4 kwietnia

"Status komornika sądowego. Wyzwania współczesności" to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która zaplanowana jest na 4 kwietnia w gmachu Sejmu w Warszawie. 

Organizatorem jest Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Sądowniczej.
Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Konferencja podzielona jest na trzy części i trwać będzie od godz. 9.30 do 14.30. Wśród panelistów znaleźli się naukowcy z uniwersytetów w Łodzi, Wrocławiu, Lublina, Torunia i Gdańska.

(zobacz szczegółowy program)

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca na adres krk@komornik.pl

Konferencja odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu. Przed konferencją należy odebrać jednorazową kartę wstępu w Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry