Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa - konferencja

Na konferencję naukową „Status osoby chorej psychicznie w świetle polskiego prawa" zaprasza Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskeigo w Krakowie 7 maja. Naczelna Rada Adwokacka objęła konferencję patronatem honorowym.  

Celem konferencji jest przeprowadzenie gruntownej dyskusji na temat statusu osób chorych psychicznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, a także przepisów regulujących umieszczanie takich osób w szpitalach psychiatrycznych czy zamkniętych zakładach psychiatrycznych.

Konferencja będzie składać się z trzech paneli.

W pierwszym panelu wystąpią wyłącznie eksperci - lekarze oraz prawnicy, którzy zasygnalizują problemy z jakimi stykają się osoby chore psychiczne tj. stygmatyzacja społeczna, dyskryminacja na płaszczyźnie legislacyjnej, niewystarczający dostęp do leczenia i opieki psychiatrycznej, naruszenie praw pacjenta. Szczegółowy plan wystąpień w części eksperckiej zostanie podany na początku kwietnia.

Panel drugi - „Status osoby chorej psychicznie w prawie karnym" tj. osoba chora psychicznie jako strona w postępowaniu w przedmiocie stosowania środków zabezpieczających oraz jako sprawca czynu zabronionego.

Panel trzeci - „Status osoby chorej psychicznie w prawie cywilnym". Aspekt materialnoprawny tj. osoba chora psychicznie jako sprawca lub poszkodowany w świetle przepisów kodeksu cywilnego. Aspekt procesowy tj. osoba chora psychicznie jako strona/uczestnik postępowania cywilnego w świetle procedury z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (bez problematyki ubezwłasnowolnienia).

(zobacz program)

(zobacz stronę)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/