Staż dla młodych adwokatów w Niemczech

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) we współpracy z Niemiecką Federalną Izbą Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer) oraz Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich (Deutscher Anwaltverein) zapraszają do udziału w programie praktyk dla prawników od 22 kwietnia do 30 maja 2020 r.

O udział w stażu mogą się ubiegać młodzi prawnicy, zajmujący się prawem cywilnym i handlowym. Mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe. O staż mogą się również ubiegać osoby na ostatnim roku aplikacji. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. O staż nie mogą ubiegać się prawnicy, którzy pracują w niemieckiej kancelarii prawnej.

Wnioskodawcy ubiegający się o udział w programie muszą złożyć do IRZ następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularze zgłoszeniowe wypełnione komputerowo zostaną zaakceptowane)
- jedno zdjęcie paszportowe (kolorowe zdjęcie z dobrą rozdzielczością), które może być umieszczone na formularzu zgłoszeniowym lub przesłane osobno (wymagany format JPEG),
- życiorys w języku niemieckim (napisany komputerowo) zawierający pełny adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail

- potwierdzenie znajomości j. niemieckiego (certyfikat, dyplom) lub wykazanie, że biegle włada się j. niemieckim

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do IRZ na adres vitzthum@irz.de do dnia 22 listopada 2019 roku. Nie jest wymagane dodatkowe przesyłanie dokumentów aplikacyjnych pocztą. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Organizatorzy zapewniają:
- zakwaterowanie i wyżywienie podczas seminarium wprowadzającego i seminarium ewaluacyjnego
- koszty podróży z miejsca odbywania się seminarium wprowadzającego (Königswinter k.Bonn) do miejsca stażu i z miejsca stażu do miejsca seminarium ewaluacyjnego (Bonn)
- zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu (jeśli zakwaterowanie jest rezerwowane przez samych uczestników, koszty zostaną pokryte do maksymalnej kwoty, która zostanie ustalona w porozumieniu z IRZ)
- dodatek na utrzymanie podczas stażu w wysokości 550 €

Uczestnicy praktyk są zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży do Königswinter k. Bonn i następnie powrotu z Bonn do swojego kraju oraz posiadania międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego.

czytaj program w j. niemieckim

czytaj program w j. angielskim

pobierz formularz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry