Stosowanie Karty Praw Podstawowych w Polsce - konferencja


„Karta Praw Podstawowych w polskim porządku prawnym” to tytuł konferencji naukowej, jaka odbędzie się 14 marca w Warszawie. Organizuje ją Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Karta Praw Podstawowych to katalog praw zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ONZ-owskich Paktach Praw Człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej i praw wpisanych w konstytucje państw członkowskich. Podzielona jest na 7 rozdziałów: Godność człowieka (art. 1–5); Wolności (art. 6–19); Równość (art. 20–26); Solidarność (art. 27–38); Prawa obywatelskie (art. 39–46); Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50); Postanowienia ogólne (art. 51–54).

W 2007 roku w Polsce trwała gorąca debata wokół Karty, politycy wyrażali swoje obawy przed narzuceniem za jej pośrednictwem przepisów o eutanazji, małżeństwach osób homoseksualnych czy aborcji. W efekcie, rząd Polski przystąpił do protokołu brytyjskiego, który ograniczał stosowanie Karty Wielkiej Brytanii i w naszym kraju.

Konferencja naukowa ma przedstawić stan stosowania Karty Praw Podstawowych w polskim porządku prawnym dziś. Debata podzielona została na trzy panele, podczas których prelegenci mówić będą o stosowaniu KPP w polskim sądownictwie oraz w praktyce brytyjskiej, o pozycji prawnej Karty w Unii Europejskiej a także o ochronie, jaką Karta zapewnia obywatelom UE.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in. prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Andrzej Wróbel, sędzia TK, dr Adam Bodnar, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adw. dr Jacek Skrzydło, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, r.pr. Mirosław Wróblewski, członek Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.

Konferencja odbędzie się 14 marca 2015 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 9 marca 2015r., wyłącznie e-mailem na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym, celem kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji. Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu ze względu na zbyt duża liczbę zgłoszeń (09.03.2015r.).

(zobacz program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry