Studia Podyplomowe "Nowy model postępowania karnego"

Pierwsza edycja Studiów Podyplomowych "Nowy model postępwoania karnego" rozpocznie się 7 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rekrutacja prowadzona jest do 31 października br.

Podyplomowe studia powstały w zwiazku z wielką nowelizacją postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Tworzą je ustawy przyjęte w latach 2013-2015. Modelowe założenia przyjęte w tej formie spowodowały, że proces karny w zasadniczy sposób różni się od funkcjonującego dotychczas. Nowe rozwiązania skłaniają do stawiania pytań, wyrażane są obawy i wątpliwości dotyczące kształtu postępowania karnego, stąd potrzeba podjęcia próby szczegółowej analizy wprowadzonych regulacji. 

W czasie studiów będą prowadzone zajęcia w formie wykładów i konserwatoriów, dzięki czemu możliwa i pożądana będzie wymiana poglądów pomiędzy słuchaczami i prowadzącymi, wśród których są także twórcy nowych rozwiązań.

Program studiów obejmuje 140 godzin dydaktycznych (w jednostkach po 45 minut), na które składa się siedem bloków tematycznych. Zajęcia będą prowadzone w soboty, wyjątkowo w niedziele. Studia kończą sie egzaminem. 

Opłata za studia wynosi 4 tys. zł. 

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, także przedstawicieli zawodów prawniczych. Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie sądów powszechnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni. Zajęcia będą prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 42 635 46 29 i pod adresem emailowym: proceskarny@wpia.uni.lodz.pl

(szczegóły studiów, program i lista wykładowców)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/