Sukces panelu prawnego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach


Sukcesem okazał się panel „Prawo sprzyjające biznesowi” na Europejskim Kongresie Gospodarczym 12 maja w Katowicach. Gospodarzem panelu była Naczelna Rada Adwokacka.

Adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach i przewodniczący Komisji wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej, działającej przy NRA, który prowadził panel, podkreśla, że Adwokatura jako jedyne środowisko prawnicze od kilku lat organizuje dyskusję wokół prawa gospodarczego na tym Kongresie, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie Centralnej. Panel stał się wydarzeniem prestiżowym, wielu panelistów zgłasza swoją wolę udziału. Z uwagi na formułę Kongresu, organizatorzy musieli dokonać wyboru.

Wśród panelistów znaleźli się: adw. Andrzej Zwara, b. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wiceprzewodniczący PO Borys Budka, b. minister sprawiedliwości, Grzegorz Dzik prezes firmy Impel i wiceprezes Związku Pracodawców Polskich, Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta, Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 

Podczas dyskusji podkreślano, że zbyt liczne i szybko zmieniające się przepisy są utrudnieniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazywano na wagę konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa i postulowano ograniczenie stosowania szybkiej ścieżki legislacyjnej. Dyskutowano także nad propozycją przygotowania "małej konstytucji legislacyjnej". 

Adw. Zwara zwracał uwagę na koniecznośc dopuszczania do prac legislacyjnych ekspertów i korzystania z analiz i raportów, które są przygotowywane, ale rzadko wykorzystywane. Apelował o stabilnośc prawa. 

Panel cieszył się ogromną popularnością, na sali zabrakło miejsc siedzących. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/