Sytuacja prawna dzieci z Ukrainy - szkolenie 19 kwietnia

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na szkolenia online "Sytuacja prawna dzieci z Ukrainy - opieka nad dzieckiem oraz kurator w postępowaniu administracyjnym". Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2022 r. w godzinach 18.00-20.00 na platformie zoom.

Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJUtc-yvqjMtHNIkLabTGsIakNk2OVB2AZL3

Szkolenie zostanie nagrane, a nagranie opublikowane na e-Palestrze.
 
Za udział w szkoleniu przysługują 2 punkty szkoleniowe.

Prelegentki:

adw. Małgorzata Jaźwińska
Członkini zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji na temat praw człowieka, praw migrantów i uchodźców. Wyróżniona w 2019 r. w konkursie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatka Roku”. Doświadczona m.in. w reprezentacji klientów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach dotyczących bezprawnego pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, jak i w sprawach o odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych przed sądami krajowymi (m.in. zakończonych korzystnymi wyrokami sądów okręgowych w Olsztynie oraz Białymstoku).

r. pr. Agnieszka Kwaśniewska - Sadkowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka praw dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej i pieczy zastępczej oraz działalności organizacji pozarządowych. Trenerka i autorka publikacji związanych z pieczą zastępczą i organizacjami pozarządowymi. Mediatorka, przede wszystkim w sprawach rodzinnych i nieletnich. Doświadczona m.in. w reprezentacji klientów w sprawach regulacji prawnej umów o prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry