Szkoła Prawa Ukraińskiego na Uczelni Łazarskiego - trwają zapisy

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie organizuje Szkołę Prawa Ukraińskiego  - dwa semestry obejmujący 130 godzin lekcyjnych zajęć w formie hybrydowej (zdalne/stacjonarne).
 • Zapisy trwają do 30 września.
 • Naczelna Rada Adwokacka podpisała 13 czerwca br. umowę o współpracy przy tworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Do udziału w Szkole Prawa Ukraińskiego zaproszeni są adwokaci, radcowie prawni, notariusze i wszyscy, których interesuje prawo Ukrainy.

Program kursu prawa ukraińskiego przewiduje 10 przedmiotów, z czego wszystkie będą prowadzone przez wykładowców dydaktyków praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów w tym także Sądu Najwyższego Ukrainy.

Wykładowcy to przedstawiciele uczelni Ukraińskich: Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Uczestnicy mają do wyboru zajęcia prowadzone w całości w języku polskim albo w całości w języku ukraińskim.

Szkoła została stworzona, aby dać uczestnikom możliwość poznania przepisów prawnych obowiązujących w Ukrainie.

Absolwenci otrzymują dyplom Uczelni Łazarskiego oraz ukraińskie świadectwo podwyższenia kwalifikacji.

Link do szczegółowego opisu oraz warunków rekrutacji: https://www.lazarski.pl/pl/oferta-edukacyjna/szkoly-praw-obcych/szkola-prawa-ukrainskiego/

 

Program zajęć w ramach Szkoły Prawa Ukraińskiego obejmuje naukę poniższych dziedzin prawa ukraińskiego:

 • prawo gospodarcze
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • postępowanie cywilne
 • prawo administracyjne i postępowanie sądowo – administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • postępowanie arbitrażowe
 • prawo bankowe
 • prawo finansowe
 • prawo podatkowe
 • prawo celne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo karne
 • postępowanie karne

Wykłady odbywają się w języku polskim.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski