Szkolenia Centrum Mediacji przy NRA z prowadzenia mediacji on-line

Wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA, adw. Cezary Rogula poprowadzi bezpłatne szkolenia on-line dla mediatorów Centrum z „Prowadzenia mediacji on-line”.

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej rozpoczęło niedawno ogólnopolski projekt zdalnego rozwiązywania sporów, który obejmuje zarówno mediacje sądowe, jak i mediacje pozasądowe. Zostały utworzone listy adwokatów-mediatorów przygotowanych  do  prowadzenia mediacji w trybie on-line, które mają za zadanie ułatwić sędziom kierowanie spraw do mediacji.

Zdecydowano, iż kolejnym etapem projektu będzie przeszkolenie mediatorów, którzy zgłosili się do pracy w trybie mediacji zdalnych. W związku z tym Centrum Mediacji przy NRA w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Białymstoku zorganizowało szkolenia z „Prowadzenia mediacji on-line”. Szkolenia są bezpłatne i skierowane do mediatorów Centrum Mediacji, prowadzi je adw. Cezary Rogula, mediator, trener i jednocześnie wiceprezes Centrum Mediacji przy NRA.

Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego Centrum zdecydowało o przeprowadzeniu kolejnych edycji. Odbyły się już dwa szkolenia, a 5 maja br. zostanie przeszkolona kolejna grupa mediatorów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski