Szkolenia dla adwokatów z zakresu e-doręczeń i podpisów elektronicznych

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z adw. Grzegorzem Kopciem, przewodniczącym komisji, zapraszają wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl szkoleń online.

  • „E-doręczenia w kancelarii adwokackiej”, data szkolenia: 10 czerwca 2021 r w godz. 15:00 – 19:00

Celem szkolenia jest przedstawienie założeń reformy elektronicznych doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy o e-doręczeniach, przedstawienie zasad działania adresu do doręczeń elektronicznych, elektronicznej skrzynki doręczeń, publicznej usługi rejestrowego doręczenia oraz publicznej usługi hybrydowej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o nowych obowiązkach oraz terminach dostosowania się poszczególnych kategorii podmiotów do nowych obowiązków wynikających z ustawy o e-doręczeniach, usystematyzują wiedzę na temat dopuszczalnych form doręczeń korespondencji między różnymi podmiotami oraz wiedzę na temat dopuszczalnych form elektronicznej identyfikacji.

Prowadzący:

prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz, dr hab. nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

adw. dr Justyna Kurek, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego na Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej.  Justyna Kurek jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) do dnia 7 czerwca 2021 r. i odesłanie go na adres: osobowy@nra.pl.

Liczba punktów szkoleniowych: 3

 

  • "Dokumenty i podpisy elektroniczne w praktyce adwokata", data szkolenia: 21 czerwca 2021 r w godz. 15.00-19.00

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad posługiwania się podpisem elektronicznym w codziennej praktyce. E-podpis przyspiesza korespondencję, zwiększa jej wiarygodność i pozwala na oszczędność na opłatach pocztowych. Celem zajęć będzie także przedstawienie zasad weryfikacji poprawności podpisu, nawet jeśli pochodzi on z innego kraju niż Polska, oraz sprawdzenie jego integralności i autentyczności.  

Prowadzący:

dr hab. Dariusz Szostek - radca prawny, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii, ekspert Parlamentu Europejskiego, członek European Union Intellectual Property Office oraz European Law Institute w Wiedniu i Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii

Michał Tabor, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz) do dnia 15 czerwca i odesłanie go na adres: osobowy@nra.pl.

Liczba punktów szkoleniowych: 3

Zarówno na pierwsze jak i na drugie szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia zostaną zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry