Szkolenia na mediatorów w izbie warszawskiej - II edycja

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie zaprasza na II edycję szkolenia, którego ukończenie daje uprawnienia mediatora. Szkolenia odbędą się 29 lutego-1 marca 2020 i 7-8 marca 2020 r.

Szkolenia przeznaczone są dla adwoaktów i aplikantów adwokackich. Koszt wynosi 500 zł (615 zł z VAT)

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją ceny i obowiązkiem zapłaty. Wpłat prosimy dokonywać po zakończeniu szkolenia z chwilą wystawienia faktur VAT. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. 509 928 034 .

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez trenerów - mediatorów, posiadających bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu mediacji jak i warsztatów. Trenerzy są również członkami międzynarodowych stowarzyszeń mediacyjnych oraz wpisani są na listy mediatorów sądowych. Najbliższą edycję poprowadzą znakomite trenerki Magdalena Bellwon oraz adw. Monika Spieler.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do:
- uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
- wpisu na listę mediatorów przy CM Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokaci i aplikanci adwokaccy) oraz Centrum Mediacyjnego przy NRA, oraz stałych mediatorów sądowych przy Prezesach Sądach Okręgowych,
- uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez Prezesa CM przy NRA).

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniu mają członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie.
W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 500 zł +VAT, w przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział w szkoleniu.

(czytaj zaproszenie w pdf)

adw. Marcjanna Dębska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry