Szkolenia na mediatorów w izbie warszawskiej - zaproszenie

Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie zaprasza na I edycję szkolenia, którego ukończenie daje uprawnienia mediatora. Odbędzie się 8-9 oraz 15-16 lutego 2020 r. Termin zgłoszeń mija 3 lutego.

Szkolenie (obejmujące cztery dni szkoleniowe: 8-9-15-16 lutego) przeznaczone jest dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 49, sala Krajewskiego.

Koszt szkolenia: 615 ZŁ (WPŁATY NA RACHUNEK ORA ING Bank Śląski 80 1050 1038 1000 0022 5530 4103)

Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie zgłoszenia do dnia 3 lutego 2020 roku, wraz z dowodem uiszczenia opłaty za szkolenie, na adres: centrum.mediacji@ora-warszawa.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr tel. 509 928 034

(szczegóły na stronie ORA w Warszawie)

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez trenerów - mediatorów, posiadających bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu mediacji jak i warsztatów. Trenerzy są również członkami międzynarodowych stowarzyszeń mediacyjnych oraz wpisani są na listy mediatorów sądowych. Najbliższą edycję poprawadzą znakomite trenerki Magdalena Bellwon oraz dr Ewa Kosowska -Korniak.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do:

- uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,
- wpisu na listę mediatorów przy CM Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokaci i aplikanci adwokaccy) oraz Centrum Mediacyjnego przy NRA, oraz stałych mediatorów sądowych przy Prezesach Sądach Okręgowych,
- uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez Prezesa CM przy NRA).

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo w uczestniczeniu w szkoleniu mają członkowie Izby Adwokackiej w Warszawie. W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 615 zł brutto. W przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział w szkoleniu.

adw. Marcjanna Dębska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry