Szkolenia NETPRALAT dla obrońców w sprawach karnych

W związku z zaangażowaniem Naczelnej Rady Adwokackiej w projekt Netpralat, w dniach 5-7 marca oraz 12-14 marca 2021 r. odbyły się dwa szkolenia dla obrońców pt.: „Ochrona praw osób podejrzanych w związku z tymczasowym aresztowaniem i przesłuchaniem: Praktyczne szkolenia dla obrońców”.

Przeszkolono 24 adwokatki i adwokatów z 13 izb adwokackich w Polsce. Mapa miast, w których wykonują zawód przeszkolone osoby dostępna tutaj.

Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych obrońców, które są niezbędne do skutecznego wykonywania ich roli zawodowej na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, a w szczególności w zakresie udzielania porad prawnych dla klientów i ochrony ich praw na etapie zatrzymania i przesłuchania.


Szkolenie Netpralat składało się z dwóch części:

I . e-learningu - jako części teoretycznej

II. warsztatów online — jako części praktycznej

E-learning obejmował następujące tematy:

1. Europejskie przepisy dotyczące gwarancji procesowych osób zatrzymanych i podejrzanych;
2. Rola obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego;
3. Konsultacje obrońca klient na posterunku policji;
4. Pomoc prawna podczas przesłuchania podejrzanego;
5. Umiejętności komunikacyjne;
6. Podejście psychospołeczne;
7. Praca z tłumaczami ustnymi.

Osoby uczestniczące w szkoleniu, podkreśliły, że warto wziąć udział w szkoleniu NETPRALAT, ponieważ:

 …przedstawia problemy, z jakimi się stykamy z zupełnie innej perspektywy, która jest równie potrzebna,

...jak mało które jest bardzo warsztatowe i interaktywne oraz wykorzystuje różne rodzaje form pozyskiwania wiedzy,

...pozwala nauczyć się tego, czego zabrakło na studiach czy w czasie aplikacji i tym samym można uniknąć uczenia się na własnych błędach,

…daje możliwość praktycznego zweryfikowania swoich umiejętności obrończych i jednoczenie ich podniesienia,

...skupia się na umiejętności w relacji klient - obrońca, z naciskiem na budowę tej relacji na etapie zatrzymania, jednak nabyte umiejętności można wykorzystać także na dalszych etapach,

...jest zupełnie inne od tych, jakie zwykle są organizowane dla adwokatów,

...to doskonała platforma wymiany doświadczeń, pozwalająca spojrzeć na naszą własną pracę nieco z boku, z pozycji obserwatora,

...polega nie na wykładzie, a na aktywnym uczestnictwie w pracy nie tylko z prawnikami,

...zawsze warto się uczyć, ale też skonfrontować ze swoją rutyną,

…to świetna okazja do refleksji nad rolą adwokata i tym, jak kształtujemy relacje z klientem.


Projekt NETPRALAT dobiega końca w marcu 2021 r., jednak stworzone w jego ramach materiały edukacyjne, w tym moduły e-learningowe, zostaną udostępnione na platformie e-Palestra.

Izby adwokackie zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń Netpralat dla swoich członków proszone są o kontakt z koordynatorką projektu - adw. Agatą Stajer lub sekretariatem NRA.

Więcej o projekcie

wejdź na stronę netpralat.eu 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry