Szkolenia specjalistyczne dla adwokatów - mediatorów

W lipcu tego roku odbędzie się cykl szkoleń dla adwokatów posiadających certyfikat mediatora.

  • 22 lipca 2022 roku (piątek) odbędzie się szkolenie z mediacji gospodarczych, które poprowadzi Magda Bellwon. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 – 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 – 14.00.

Magda Bellwon to mediatorka i trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo; prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, pracodawców, adwokatów i radców prawnych oraz sędziów z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

  • 27 lipca 2022 roku (środa) odbędzie się szkolenie pt. Techniki i narzędzia mediacyjne, którego trenerką będzie dr Ewa Kosowska-Korniak. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 – 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 – 14.00.

Dr Ewa Kosowska-Korniak jest doktorem nauk prawnych, mediatorką sądową, specjalistką ds. public relations, dziennikarką, trenerką warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; specjalizuje się w szkoleniach z mediacji i kompetencji miękkich.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

  • 29 lipca 2022 roku (piątek) odbędzie się szkolenie z mediacji karnych. Szkolenie, poprowadzi adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, w godzinach 10.00 – 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 – 14.00.

Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka to adwokatka i wieloletnia mediatorka sądowa wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie; jest doktorantką Uniwersytetu Szczecińskiego, trenerką umiejętności miękkich i autorką publikacji o mediacji.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16. Udział w nich będzie uprawniał do uzyskania 3 punktów szkoleniowych za każde szkolenie oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

W przypadku szkolenia z mediacji karnych uzyskane zaświadczenie jest jednocześnie dokumentem wymaganym przy wpisie na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Koszt szkolenia:

- dla adwokatów-mediatorów wynosi 250 zł netto (307,50 brutto),

- dla mediatorów niebędących adwokatami cena szkolenia to 500 zł netto (615 zł brutto).

Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego szkolenia (na każde szkolenie jest inny formularz) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl  do dnia 19 lipca 2022 roku (najbliższy wtorek).

Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu opłat za poszczególne szkolenia, ponieważ każde ze szkoleń ma wskazany inny numer konta bankowego do wpłaty.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry