Szkolenie dla prawników: prawo migracyjne i azylowe

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na szkolenie dla prawników, pt. „Prawo migracyjne i azylowe w perspektywie krajowej i unijnej”. Szkolenie odbędzie się 26 czerwca w Warszawie.

Szkolenie będzie dotyczyło przepisów prawa krajowego i prawa UE oraz zagadnień praktycznych w zakresie prawa migracyjnego i azylowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej), zobowiązania do powrotu, udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych i umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych.
Do wzięcia udziału w szkoleniu organizatorzy zapraszają prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów, prawników pracujących w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych tą tematyką. Szkolenie zostanie przeprowadzane z wykorzystaniem aktywnych metod, zakładających dyskusję z uczestnikami oraz dzielenie się praktycznymi doświadczeniami HFPC w zakresie udzielania cudzoziemcom pomocy prawnej.

(czytaj program szkolenia)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, termin ich nadsyłania mija 21 czerwca.

Rejestrację pod adresem: http://bit.ly/prawomigracyjneiazylowe_zapisy

Organizatorem szkolenia jest Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry