Szkolenie nt. "Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce"

Fundacja Adwokatury Polskiej oraz Academy of European Law (ERA) zapraszają na szkolenie „Applying EU Anti-Discrimination Law” (Europejskie prawo antydyskryminacyjne w praktyce). Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim.

Szkolenie będzie dotyczyć nierównego traktowania ze względu m.in. na wiek, płeć, religię i orientację seksualną. Po teoretycznym wprowadzeniu, do omawianej tematyki odbędą się praktyczne warsztaty poświęcone m.in. aspektom procesowym spraw dotyczących dyskryminacji (m.in. ciężar dowodu, sankcje). Szkolenie skierowane jest do prawników chcących lepiej poznać prawo europejskie i praktyczne aspekty jego stosowania przed sądami państwowymi. Wydarzenie może być szczególnie interesujące dla praktyków zajmujących się prawem pracy i postępowaniami sądowymi.
 
(zobacz program)

Wydarzenie organizowane jest na zasadzie non-profit przez ERA - Academy of European Law i Fundację Adwokatury Polskiej. Inicjatywę wspierają kancelarie Allen & Overy, Clifford Chance, Pietrzak & Sidor, SPCG oraz Wardyński i Wspólnicy.

Za udział w wydarzeniu przyznane będą punkty doskonalenia zawodowego.

W razie pytań - kontakt z Fundacją Adwokatury Polskiej oba@nra.pl.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry