Szkolenie on-line z mediacji karnych – 19 września 2020r.

W odpowiedzi na potrzeby profesjonalnych pełnomocników-mediatorów zainteresowanych prowadzeniem mediacji karnych, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje szkolenie z Mediacji Karnych w formie zdalnej.

19 września 2020 roku odbędzie się szkolenie on-line, które pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do wykonywania zawodu mediatora sądowego, specjalizującego się w sprawach karnych.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie interaktywnej poprzez platformę ZOOM. Wymagany jest dostęp do mikrofonu i kamery.

Uczestnicy, którzy dokonają zapisu na szkolenie otrzymają:

 -  link z zaproszeniem na kurs na platformie internetowej,

 -  materiały szkoleniowe, w tym prezentacje,

 -  instrukcję techniczną,

 -  wsparcie techniczne – kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która pomoże w razie trudności.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00–16.15.

Poniżej agenda i program szkolenia.

 

9.00 - 11.15– MODUŁ I cz. 1

11.15 - 11.30 – PRZERWA  

11.30 – 13.00 – MODUŁ I cz. 2

13.00 - 13.15 – PRZERWA  

13.15 - 16.15 – MODUŁ II

PRACA WŁASNA - 1 GODZ. (zadanie domowe)

 

Program szkolenia

MODUŁ I

  1. Specyfika mediacji karnej

Zachowanie, potrzeby i oczekiwania oskarżonego

Zachowanie, potrzeby i oczekiwania pokrzywdzonego

Korzyści z mediacji karnej

Przeciwskazania do mediacji karnej

Podstawy wiedzy z psychologii komunikacji w konflikcie karnym

Podstawy psychologii konfliktu w sprawie karnej

Skierowanie do mediacji karnej

Spotkania indywidualne

Spotkania wspólne

Techniki i narzędzia pomocne mediatorowi do pracy w wyjątkowo ostrym konflikcie

 Poszukiwanie rozwiązań

 Symulacja mediacji prowadzona przez trenera

MODUŁ II

  1. Prawne aspekty mediacji karnej

Regulacje prawne zawodu mediatora w sprawach karnych

Regulacje prawne mediacji karnej

Procedura postępowania krok po kroku w sprawach z oskarżenia publicznego

Mediacje w sprawach z oskarżenia prywatnego

Dostęp do akt

Przechowywanie notatek

Dokumentacja mediacyjna, sprawozdanie z mediacji

Koszty mediacji karnej

Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym

Scenki mediacyjne w sprawach karnych (ćwiczenia w grupach)

 

Szkolenie poprowadzi dr Ewa Kosowska-Korniak – doktor nauk prawnych, trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu oraz trener mediacji VCC.

Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 3 punktów szkoleniowych.

 

Koszt szkolenia:

  • dla mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej* 123 zł brutto,
  • dla mediatorów spoza Centrum Mediacji przy NRA 369 zł brutto.

 

(*osoby wpisane na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy NRA)  

 

Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwracana. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego wrazz potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 8 września 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy.

 

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry