Szkolenie online: Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt.Adwokat jako kurator reprezentujący dziecko w procesie karnym – aspekty prawne i psychologiczne”, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2021 r. w godzinach 9.00-16.00.

Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności adwokatów występujących w procesie karnym w roli kuratora reprezentującego pokrzywdzone dziecko. Podczas szkolenia adwokatki oraz adwokaci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodyki pracy adwokata - kuratora.

Szkolenie poprowadzi:

  • Alicja Budzyńska - posiada stopień specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii sądowej, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla biegłych sądowych w obszarze opiniowania w sprawach rodzinnych, rozwodowych i nieletnich oraz opiniowania świadków w postępowaniu karnym, certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadzi Klub Biegłego Psychologa oraz szkolenia o tematyce związanej z udziałem dziecka w procedurach prawnych adresowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Jest autorką publikacji związanych z powyższą problematyką. Od kilkunastu lat pracuje diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i ich rodzinami.

 

  • Piotr Karlik - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).

Zapisy prowadzone są pod adresem e-mail: monika.horna-cieslak@adwokatura.pl do dnia 19 listopada 2021 r.

W zgłoszeniu prosimy podać:

  • Imię i nazwisko;
  • Kontakt mailowy i telefoniczny;
  • Izbę adwokacką.

Liczba miejsc jest ograniczona – w szkolenie może wziąć udział 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń z danej Izby.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry