Szkolenie online z sędzią Michałem Majem 12 maja

Sekcja Prawa Konkurencji i Konsumentów przy ORA w Warszawie zaprasza na wykład Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 - praktyczny komentarz”. Szkolenie odbędzie się 12 maja 2021 r. (środa), w godz. 17.00-18.45.

Spotkanie poprowadzi przewodnicząca Sekcji adw. Mariola Łakomska oraz członkini Sekcji adwokat Joanna Wędrychowska. Gościem będzie asesor sądowy Michał Maj. Pan Sędzia jest autorem dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawach dotyczących kredytów „frankowych”, natomiast prowadzące na co dzień reprezentują kredytobiorców w sporach z bankami.

Za udział w spotkaniu są przyznawane punkty doskonalenia zawodowego dla Cczłonków warszawskiej Izby - proszę pamiętać o wpisaniu numeru wpisu na listę adwokatów.

(przejdź do linku rejestracji)

(przejdź do linku wydarzenia na Facebooku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry