Szkolenie z mediacji karnych i w postępowaniu dyscyplinarnym

Centrum Mediacyjne przy NRA zaprasza na specjalistyczne szkolenie poświęcone mediacjom karnym i mediacjom w postępowaniu dyscyplinarnym, które odbędzie się 24 marca w Warszawie - zostało kilka ostatnich, wolnych miejsc. 

Szkolenie ma charakter modułowy. Uczestnicy otrzymają wcześniej literaturę specjalistyczną z zakresu mediacji, w szczególności karnej, na podstawie której przygotują samodzielnie pisemne opracowanie wskazanych zagadnień. Drugi moduł, to intensywny, jednodniowy, 10-godzinny warsztat z symulacjami mediacji karnych - zaplanowany na 24 marca.

Liczebność grupy szkoleniowej wynosi maksymalnie 30 osób.

Szkolenie ma na celu przygotowanie mediatorów do prowadzenia mediacji karnych. W ramach szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie komplet materiałów szkoleniowych oraz przygotowany na czas szkolenia catering. Każdy z uczestników otrzyma na koniec szkolenia certyfikat potwierdzający jego ukończenie i umożliwiający dokonanie wpisu na listy mediatorów stałych w sprawach karnych przy sądach okręgowych.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: sprawiedliwość naprawcza, procedury i etapy mediacji w sprawach karnych, mediacja w postępowaniu dyscyplinarnym, rola pełnomocnika w mediacji, komunikacja w mediacji, rola mediatora, psychologiczne i społeczne korzyści stosowania mediacji, a także ćwiczenia praktyczne.

Wykładowcą i trenerem będzie Robert Kaszczyszyn, który jest wieloletnim mediatorem - przeprowadził ponad 2700 mediacji, a także jest certyfikowanym trenerem-szkoleniowcem od 2001 roku; superwizorem mediacji, współzałożycielem stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji i członkiem Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce.

Koszt szkolenia: 450 zł (brutto).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Centrum Mediacyjnego: centrum.mediacji@adwokatura.pl, więcej informacji pod numerem telefonu Centrum: 22 505-25-20.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy !


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/