Szkolenie: Zasada odpowiedzialności karnej w ruchu narciarskim 10-12 stycznia 2020r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie organizuje 10 - 12 stycznia 2020 r. szkolenie „lawinowe”, z udzielania pierwszej pomocy oraz wykład pt. „Zasada odpowiedzialności karnej w ruchu narciarskim”.

Koszt udziału to 680 złotych i obejmuje udział w szkoleniu oraz dwa noclegi w pokojach wieloosobowych w schronisku, na Hali Kondratowej.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia  należy nadsyłać na adres: ora@adwokatura.krakow.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto: 65 1050 1445 1000 0090 3043 5714 z dopiskiem szkolenie „lawinowe” – tylko po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia z Biura ORA

Osoby,  które zgłosiły chęć uczestnictwa w szkoleniu, (otrzymały potwierdzenie u z Biura ORA), a nie dokonały opłaty proszone są o wpłatę należnej kwoty na podane powyżej konto, w terminie do 20 grudnia br.

Za udział w szkoleniu będzie można otrzymać 4 pkt.  

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry