Szkolenie zawodowe w Karpaczu - 12-15 maja

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich na szkolenie zawodowe, które odbędzie się w dniach  12-15 maja 2016 roku  w Karpaczu.

W szkoleniu mogą wziąć udział adwokaci i aplikanci z izby wałbrzyskiej, ale rówież z izb z terenu całego kraju. W ramach szkolenia planowane są cztery wykłady: „Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne z punktu widzenia pełnomocnika jako podejmującego czynności. Warunki uzyskania zabezpieczenia w postępowaniach działowych.” - sędzia Sądu Okręgowego Beata Kostaś; „Zmiany w procedurze sądowoadministracyjnej pod kątem pracy pełnomocnika zawodowego” - sędzia NSA  Anna Moskała; „Sądowe rozliczanie przedsiębiorstw w formie spółek osobowych i kapitałowych oraz prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jako przedmiotu podziału majątku wspólnego lub postępowania o dział spadku” - sędzia SN dr Helena Ciepła; „Możliwość wnoszenia do Sądu pism procesowych za pomocą systemu teleinfomatycznego (zmieniony art. 125 § 21 k.p.c.) i związane z tym konsekwencje procesowe” - sędzia SR Monika Biała.

Rozegrane zostaną także II Mistrzostwa Izby Adwokackiej w Wałbrzychu o Puchar Dziekana ORA w kręgle, squasha, koszykówkę i piłkę halową.

Zgłoszenia - łącznie z wpłatą - należy przesyłać do dnia 30 marca 2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Rezerwacja będzie uznana za dokonaną tylko w przypadku uiszczenia pełnej wpłaty. Zgłoszenia wyłącznie na wykłady można przesyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów, uczestnictwo w szkoleniu zapewnia przyznanie 15 punktów. Osoby spoza izby wałbrzyskiej otrzymają pisemne potwierdzenie uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa i koszt pobytu w komunikacie:

(zobacz komunikat)

(zobacz formularz zgłoszeniowy)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry