Szkolenie ze wsparcia psychologicznego osób doświadczonych wojną w Ukrainie

  • Projekt Sunflowers zaprasza na szkolenie z pomocy psychologicznej (PPP/FPA) świadczonej osobom doświadczonym wojną w Ukrainie.
  • Szkolenie jest częścią projektu, przygotowującego wolontariuszy do asystowania ukraińskim uchodźcom w wypełnieniu formularza z informacjami o dowodach zbrodni popełnionych w Ukrainie oraz rozmiarze doznanych szkód wskutek tych zbrodni.
  • Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie sie 4 listopada w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się w piatek, 4 listopada 2022 r., w godz. 15:00 - 19:00, w Warszawie (dokładny adres szkolenia zostanie podany w mailu zwrotnym po dokonaniu rejestracji).

Szkolenie poprowadzą dr Kateryna Krakhmalova oraz Maria Wołkowicz, trenerki certyfikowane przez International Medical Corps. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak rozmawiać z osobami doświadczonymi wojną tak, aby nie pogłębiać ich traumy, w myśl zasady “przede wszystkim nie szkodzić” (do no harm), oraz, jak, słuchając o traumatycznych wydarzeniach, zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Szkolenie jest bezpłatne. Prowadzone będzie w języku polskim.
Ilość miejsc ograniczona. Poniżej link do rejestracji.

https://www.ora-warszawa.com.pl/swp


Link do informacji o szkoleniu na stronie Projekt Sunflower: https://projectsunflowers.org/pl/szkolenia

Prowadzące szkolenie:

Kateryna Krakhmalova
Adiunkt badawczy (post-doc co-investigator) w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, badaczka migracji. Absolwentka programu LL.M. w zakresie praw człowieka Central European University w Budapeszcie, studiów podyplomowych pomocy humanitarnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohy¬lańskiej w Kijowie. Absolwentka training of trainers z Psychologicznej Pierwszej Pomocy International Medical Corps.

Maria Wołkowicz  
Absolwentka Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których studiowała prawo i filologię fińską. Wiedzę zdobywała także na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Aktywna wolontariuszka w różnych międzynarodowych projektach, w których m.in. wspierała obcokrajowców organizacyjnie i psychologicznie. Prywatnie interesuje się zagadnieniami rezyliencji i dobrostanu w życiu człowieka, oraz skandynawskim stylem życia i designem. Wiedzę z zakresu Psychologicznej Pierwszej Pomocy zdobywała pod okiem Sama Hunaidy z International Medical Corps. Pracownica Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski