Tożsamość małżeństwa - konferencja Ordo Iuris

„Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja" to temat międzynarowej konferencji, na którą zapraszają Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji UW 29-30 września br.

Małżeństwo i rodzina, choć stanowią centrum życia prywatnego, bynajmniej nie stanowią jednak rzeczywistości niedostępnej dla polityki. Tożsamość małżeństwa, jego status na gruncie prawa oraz modyfikacje, którym ulega, stanowią żywą i nieustannie powracającą kwestię polityczną. Ożywia ona pytania podstawowe dla teorii prawa, a dotyczące natury i zakresu kompetencji prawodawczych państwa. Doświadczane współcześnie procesy kulturowe i towarzyszące im przemiany prawne sprawiają, że jesteśmy świadkami gwałtownych sporów o małżeństwo i szerzej – o kształt społeczeństwa. Czy prawo rodzinne ma stanowić odbicie rzeczywistości społecznej, czy też czynnik ją przekształcający? Czy prawo powinno zatem chronić i stabilizować tożsamość związk u małżeńskiego, czy może posługiwać się regulacją ustawową jako czynnikiem destabilizacji generującym zmianę społeczną?


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, kolejny raz podjęły wspólną inicjatywę, mającą na celu analizę wyzwań, jakie współcześnie stoją przed małżeństwem, poprzez organizację międzynarodowej, prawniczej konferencji. Wierzymy, że podczas dwudniowych obrad, wybitni teoretycy i praktycy z całego świata, reprezentujący różne specjalności, jak i obszary zaangażowania, w adekwatny sposób zmierzą się z intelektualnymi wyzwaniami, jakich współcześnie doświadczamy na gruncie prawa małżeńskiego.


Konferencja odbędzie się w Auli dawnej Biblioteki UW w dniach 29-30 września 2016 r. począwszy od godz. 9:30. Wszystkie anglojęzyczne wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski.


Szczegóły konferencji oraz możliwość rejestracji (do dnia 25 września 2016 r.) dostępne są na stronie internetowej tozsamosc.ordoiuris.pl.

Organizatorzy konferencji zachęcają także do bezpłatnego pobrania ze strony demografia.ordoiuris.pl raportu "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?", który wskazuje kierunek potrzebnych zmian w polityce rodzinnej Polski.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry