Tworzenie skutecznych umów międzynarodowych - seminarium UIA

UIA zaprasza do udziału w seminarium pt. „Tworzenie skutecznych umów międzynarodowych. Międzynarodowe umowy sprzedaży, agencyjne i dystrybucyjne”, które odbędzie się w Turynie w dniach 2 i 3 lipca 2021 roku.

Coraz więcej firm rozszerza swoją działalność poza granice kraju i boryka się z problemami związanymi z negocjacjami i przygotowywaniem kontraktów międzynarodowych. Nawet na „wspólnym” rynku, takim jak Unia Europejska, przepisy różnią się w poszczególnych krajach, a biznesmeni sprzedający do innych krajów są zmuszeni zajmować się złożonymi kwestiami wynikającymi z umów międzynarodowych.

Pandemia Covid-19 także stworzyła nowe wyzwania dla handlu międzynarodowego. Firmy zdały sobie sprawę ze znaczenia dobrze opracowanych klauzul dotyczących siły wyższej; konsumenci nauczyli się kupować w sieci, co zmusiło wiele firm do zwiększenia swojej obecności w internecie i rozwijania sprzedaży bezpośredniej.

Jak wskazują organizatorzy seminarium, jego głównym celem jest analiza podstawowych zagadnień związanych z umowami transgranicznymi w odniesieniu do trzech rodzajów umów zazwyczaj stosowanych przez osoby zbliżające się do rynku zagranicznego (sprzedawcy, pośrednicy handlowi, dystrybutorzy), a jednocześnie skupienie się na redagowaniu powszechnie używanych klauzul.

Prelegentami będą osoby posiadające praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów międzynarodowych. Prezentacje będą trwały 20 minut i 10 minut na dyskusję z uczestnikami. Dużą przestrzeń zarezerwowano także na interaktywne, praktyczne warsztaty pisania projektów i warsztaty negocjacyjne. Uczestnicy z wyprzedzeniem otrzymają materiały i przykłady klauzul, które będą omawiane podczas seminarium.

Więcej informacji na stronie UIA (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry