Uchwała 7. Światowego Kongresu przeciwko karze śmierci

7. Światowy Kongres przeciwko karze śmierci odbył się od 26 lutego do 1 marca 2019 r. w Brukseli. Podczas ceremonii zamknięcia Światowego Kongresu, tj. w dniu 1 marca została przedstawiona uchwała w sprawie kary śmierci i warunków przetrzymywania więźniów skazanych na śmierć.

W treści uchwały czytamy m.in. że adwokatury i stowarzyszenia prawnicze mają do odegrania istotną rolę w promowaniu zniesienia kary śmierci i ustanowieniu na nią moratorium.

W uchwale wzywa się do poszanowania minimalnych gwarancji sądowych i gwarancji należytego procesu, bez dyskryminacji, dla wszystkich, którzy stoją w obliczu kary śmierci oraz zapewnienia więźniom skazanym na karę śmierci godnych warunków przetrzymywania i leczenia.

Naczelna Rada Adwokacka jest jednym z sygnatariuszy uchwały.

(czytaj treść uchwały)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski