Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości - konferencja 23 kwietnia

Na międzynarodową konferencję naukową pt. "Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" 23 kwietnia zapraszają Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedra Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki. Celem konferencji jest podjęcie debaty na temat problemu niezawisłość sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmie problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja będzie również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.


Program konferencji

godzina 9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematu konferencji
Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck
Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
Andrzej Torbus, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego

godzina 9.15 – 10.45

I Panel

Moderator

Prof. W. Katner (Uniwersytet Łódzki)

Udział czynnika obywatelskiego jako gwarancja niezawisłości sądu.
Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (SSP Iustitia), Bernice B. Donald United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, American Bar Association), Małgorzata Polak (ławnik)

Kolegialność czy jednoosobowość składu sądu.
Prof. dr hab. SSN Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski, SSP Iustitia), dr hab. Dobrosława Szumiłło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński)

godzina 10.45-11.15

przerwa kawowa

 

godzina 11.15-13.00

II Panel

Moderator

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski)

1.Sędziowie pokoju w ujęciu prawno porównawczym i propozycje regulacji.

Modele wyboru sędziów pokoju i ich status.
dr SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski, SSP Iustitia)

Kompetencja sędziów pokoju i nadzór nad sędziami pokoju.
mgr Anna Bicz (Uniwersytet Śląski), adw. Giuseppe La Rosa (Włochy)

 

godzina 13.00 – 13.45

obiad (lunch)

 

godzina 13.45 – 15.30

III Panel

Moderator

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

Sędzia społeczny (ławnik) w sprawach gospodarczych.
dr hab. SSR Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SSP Iustitia) Austria

Mediator i jego udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów
prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

SSR dr Ireneusz Wolwiak

15: 30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 – Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych


Konferencja odbędzie się Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa – 32 piętro, sala W1-W4

Dla członków SSP „Iustitia” udział w konferencji jest bezpłatny. Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 100 PLN netto.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji.

Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry