UIA seminarium internetowe „Transformacja cyfrowa"

UIA zaprasza do udziału w dwudniowym seminarium internetowym „Transformacja cyfrowa: co prawnicy muszą wiedzieć o inteligentnych umowach, usługach cyfrowych i blockchain”, które odbędzie się 2 i 3 marca 2021 roku.

SESJA NR 1 - Transformacja cyfrowa i umowy – wtorek, 2 marca 2021 roku  od godz. 12:00 do 13:30.

SESJA NR 2 - Gospodarka platformy cyfrowej - wtorek, 2 marca 2021 roku od godz. 15:00 do 16:30.

SESJA NR 3 – Jaka jest sztuczna inteligencja i jak blockchain może przekształcić FinTech i InsurTech - środa, 3 marca 2021 roku od 14:00 do 15:30.

Podczas tych trzech sesji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące m.in. transformacji cyfrowej i umów, krytycznemu problemowi usług cyfrowych, a w szczególności prawnej roli dostawców usług cyfrowych i platform w nowej „gospodarce platform cyfrowych”, roli własności danych w tej gospodarce czy wreszcie sposobowi wykorzystania technologii blockchain do dokonywania natychmiastowych rozliczeń, a tym samym transformacji sektora usług finansowych.

Udział w tym dwudniowym seminarium UIA jest odpłatny:

- członkowie UIA - € 60* + VAT

- pozostali uczestnicy - € 100 + VAT

Więcej informacji o seminarium, w tym program i możliwość rejestracji on-line na stronie UIA: (zobacz stronę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski