UIA zaprasza na 3 sesje nt. własności intelektualnej

UIA zaprasza do udziału w serii seminariów internetowych „Dozwolony użytek i nadużywanie praw własności intelektualnej: znalezienie równowagi między wyłącznością a konkurencją”, które odbędą się w dniach 15-17 marca 2021 roku.

Prawa własności intelektualnej gwarantują ochronę kreatywności, wynalazczości i tożsamości marki. Można je jednak wykorzystywać i egzekwować w sposób, który stanowi niesprawiedliwą równowagę sił między właścicielami praw własności intelektualnej, licencjobiorcami i innymi uczestnikami.

Seria webinariów UIA poświęcona będzie prawu własności intelektualnej i prawu konkurencji oraz ich wzajemnemu oddziaływaniu w celu ustalenia, gdzie znajduje się równowaga między dozwolonym użytkiem a nieuczciwym monopolem.

• SESJA NR 1 - Ramy uzyskiwania i utrzymywania praw do znaków towarowych i wzorów: istotne orzecznictwo wpływające na praktykę dotyczącą znaków towarowych i wzorów - poniedziałek, 15 marca 2021 roku od godz. 16:00 do 17:30. 

• SESJA NR 2 - Nadużywanie praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory i patenty). Prawo konkurencji spotyka się z prawem własności intelektualnej - wtorek, 16 marca 2021 roku od godz. 16:00 do 17:30.

• SESJA NR 3 - Kwestie praw autorskich: kiedy dozwolony użytek jest niesprawiedliwy i inne - środa, 17 marca 2021 roku od godz. 16:00 do 17:30.

Udział w tym trzydniowym seminarium UIA jest odpłatny:

- członkowie UIA - € 80* + VAT

- pozostali uczestnicy - € 120 + VAT

Więcej informacji o seminarium, w tym program i możliwość rejestracji on-line na stronie UIA (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski