UIA zaprasza na francuskojęzyczne seminarium internetowe

UIA zaprasza na francuskojęzyczne seminarium internetowe pt. „La promotion législative des droits de l’Homme au niveau international”, które odbędzie się 28 i 29 kwietnia 2021 roku.

SESSION 1 – Tour d’horizon des législations relatives à la diligence raisonnable des sociétés en matière de droits de l’Homme - czwartek, 29 kwietnia 2021 roku w godz. 16:30 - 18:00.

SESSION 2 – Études de cas et analyses des récentes actualités relatives à la diligence raisonnable des sociétés en matière des droits de l’Homme - czwartek, 29 kwietnia 2021 roku w godz. 16:30 - 18:00.

Sesje robocze będą odbywać się w języku francuskim.

(czytaj program)

Udział w seminarium UIA jest odpłatny:

- członkowie UIA - € 80* + VAT (2 sesje)

- pozostali uczestnicy - € 120 + VAT (2 sesje)

 

Więcej informacji o seminarium, w tym możliwość rejestracji on-line, na stronie UIA (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry