UIA zaprasza na letni kurs nt. Biznesu i praw człowieka

UIA zaprasza na letni kurs nt. Biznesu i praw człowieka dla prawników w ramach UIA Academy of High Legal Education, który potrwa od 5 do 16 lipca 2021 roku.

Ten 25-godzinny kurs internetowy ma pomóc prawnikom w dogłębnym zrozumieniu najnowszych problemów pojawiających się na styku prawa i zrównoważonego rozwoju, wpływu na prawa człowieka wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie międzynarodowym, regionalnym i krajowym oraz ma pokazać jak przeprowadzić proces należytej staranności w zakresie korporacyjnych praw człowieka.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni umieć:

wykazać się gruntowną znajomością standardów praw człowieka i ich zastosowania w firmach oraz wyzwań, przed którymi stoją;

zrozumieć potrzebę korporacyjnego procesu należytej staranności oraz zidentyfikować procesy i podejścia do jego przeprowadzenia;

opracować metody i narzędzia oceny procesu należytej staranności, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka.

Udział w kursie jest odpłatny.

Więcej informacji na stronie UIA (przejdź do strony)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry