Unijne i krajowe prawo spadkowe - konferencja 13 maja

"Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, wykładnia, wątpliwości, wady" to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 13 maja we Wrocławiu.

W zamierzeniach organizatorów konferencja ma ukazać zalety tych praw i podjąć trud wykładni instytucji prawno-spadkowych, wskazać na wątpliwości, które prawa te rodzą, a także na wady przyjętych rozwiązań. Zgromadzi badaczy i praktyków prawa spadkowego materialnego, procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Jej organizatorami są Instytut Prawa Cywilnego UWr, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Studenckim Kołem Naukowym Blok Prawa Komputerowego oraz Studenckim Kołem Naukowym Audiatur.

Nie przewidziano opłaty konferencyjnej.

Strona poświęcona konferencji: https://www.facebook.com/events/165411510507083/


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/