VII edycja Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uruchamia VII edycję Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji. Zajęcia zaczną się w listopadzie br. Zapisy trwają do 30 września. 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra lub licencjata, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji, niezbędną dla jego stosowania w praktyce.

Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym wiele pozycji z zakresu prawa konkurencji i prawa europejskiego.

Wśród uczestników dotychczasowych edycji było wielu adwokatów. Zajęcia będą odbywały się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72. Trwają przez dwa semestry. 

Szczegóły znajdują sie na stronie INP PAN (zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/