VII Forum Prawa Spółek 19 maja w Łodzi

VII Forum Prawa Spółek tradycyjnie już odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trzeci piątek maja tj. - 19 dnia tego miesiąca. Tegoroczne Forum poświęcone jest stale aktualnej z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problematyce ochrony wierzycieli w spółkach handlowych.

Forma konferencji pozwoli na przedstawienie wybranej tematyki możliwie najszerszemu gronu uczestników obrotu gospodarczego i podjęcia dyskusji w tym zakresie. Do udziału w Konferencji zaproszeni są reprezentanci nauki prawa oraz wszystkich środowisk prawniczych: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz aplikanci, jak również przedstawiciele organów administracji publicznej.

Patronat honorowy konferencji objęła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, a główny Patronat Medialny nad konferencją tradycyjnie sprawuje „Przegląd Prawa Handlowego”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej prawospolek@wpia.uni.lodz.pl najpóźniej do 10 maja 2017 roku. Uczestnicy już teraz zdecydowani zabrać głos w dyskusji proszeni są o poinformowanie o tym organizatorów wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

Wszelkich informacji dotyczących Konferencji udziela Sekretariat za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl.


Program Forum:

Rejestracja uczestników – godz. 8:30 – 9:45  

Powitalna kawa 9:30-10:00

Otwarcie konferencji – godz. 10:00  

  • Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego

Przedstawienie referatów - godz. 10:15

  • Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego o realnej wartości ale bezpieczna dla wierzycieli - prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski)
  • Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego - dr hab. Konrad Osajda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)
  • Ochrona wierzycieli spółek zależnych w grupach kapitałowych - prof. zw. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski)
  • Odpowiedzialność tzw. przebijająca w prawie niemieckim - dr hab. Piotr M. Wiórek (Uniwersytet Wrocławski) 
  • Odpowiedzialność przebijająca w prawie polskim? Propozycje de sententiae ferenda - prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes (Uniwersytet Łódzki)
  • Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w prawie upadłościowym - prof. UE dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Przerwa -  lunch bufetowy, kawa, herbata - godz. 12:30-13.15

Dyskusja otwarta – godz. 13.15 – 15:30

  •  Moderator dyskusji i podsumowanie - Prof. zw. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki) 

Zamknięcie VII i zaproszenie na VIII Forum Prawa Spółek w 2018 roku - około godz. 15:30

  • Prof. zw. dr hab. Wojciech J. KatnerKierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego

Pożegnalna kawa  

Szczegóły na stronie:

(zobacz stronę)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry