VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015


VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2015 odbędzie się 5-6 listopada br. w Warszawie. To największa w Polsce debata naukowa, dotycząca znowelizowanego Prawa restrukturyzacyjnego, wprowadzającego poważne zmiany do polskiego porządku prawnego. Naczelna Rada Adwokacja objęła Kongres patronatem honorowym.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz Ministerstwo Gospodarki.

Kongresowi towarzyszy zaproszenie do udziału w konkursie Call For Papers, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym wśród młodych praktyków i teoretyków prawa.

Konkurs skierowany jest do osób, które w dniu 1 stycznia 2016 r. nie będą miały ukończone 28 lat i mają wykształcenie wyższe, prawnicze lub są studentami co najmniej IV roku prawa.

Szczegóły dotyczące Kongresu INSO 2015 (Program, Call for Papers, Rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.inso.allerhand.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry